I dag fremlagde fiskeriordførerne fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre et forslag om ny vækstpakke for fiskeriet. De fire partier tæller tilsammen 108 mandater, og der tegner sig dermed et flertal uden om regeringen til at gennemføre de mange tiltag. Store dele af vækstpakken knytter sig til kystfiskeriet. 

De fire partier vil styrke kystfiskeriet markant. Det skal ske ved at bremse kvoteflugten fra kystfiskeriet og tilføre kvoter af primært torsk og tunge til de trængte kystfiskere. Kvoterne der tilføres har en værdi på 40 mio. kr.

“Kystfiskeriet har i årevis været under afvikling. Flertallet bag beretningen har præcis forstået, hvad der skal til, for at redde ikke bare kystfiskeriet, men også de mange arbejdspladser kystfiskeriet sikrer rundt om i hele landet”, siger Søren Jacobsen, næstformand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, og skipper på kystfiskerfartøjet H4 Regina.

De fire partier vil også arbejde for en mærkningsordning for det skånsomme kystfiskeri.

”Kystfiskeriet kan levere fisk af høj kvalitet med en unik historie og en skarp bæredygtighedsprofil. Den historie bliver i dag ikke fortalt, fordi kystfiskeriet mangler en mærkningsordningen og en platform til at fortælle den gode historie. Også den barriere vil partierne bag beretningen slå ned, idet de foreslår en mærkningsordning for skånsomt fanget fisk. Det bakker vi i FSK fuldstændig op om”, siger Søren Jacobsen.

Partierne bag beretningen har stor fokus på det skånsomme kystfiskeri som en motor for det bæredygtige fiskeri. Dette ræsonnerer også godt med Foreningen for Skånsomt Kystfiskeris dagsorden.

”Partierne bag beretningen ser det skånsomme kystfiskeri med redskaber som fx garn og snurrevod som nøglen til et bæredygtigt fiskeri. Partierne sikrer dermed ikke blot arbejdspladser og et trængt erhverv, men også det fiskeri som giver mindst bifangst, har et minimalt brændstofforbrug og et fiskeri, der foregår uden at naturen tager skade”, slutter Søren Jacobsen.

 Læs hele aftalen her: Vækst- og udviklingspakke for dansk fiskeri

KONTAKT: Søren Jacobsen, næstformand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri. Tlf.: 21 22 72 43

FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, er en fiskeriforening for de kystfiskere, der fisker med skånsomme redskaber såsom garn, snurrevod, tejner og kroge. Det er fiskerimetoder, der er skånsomme over for havbunden og havets natur, som er selektive, og derfor har en meget lille bifangst af ungfisk og uønskede arter. FSKs arbejde bakkes op af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, der har støttet projektet ”Naturskånsom fisk – fra hav til tallerken”, som er et partnerskabsprojekt imellem WWF, Verdensnaturfonden, Langø Fiskeriforening, Vedbæk Fiskeriforening, Fiskerikajen ApS og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.