Læserbreve og indlæg
16. november 2020

FSK-PO ønsker et rentabelt fiskeri i Østersøen og den bedst mulige udnyttelse af vores fælles kvote

Indlæg bragt i Fiskeritidene 14. november 2020, som svar på Danmarks Fiskeriforening POs kritik af…
Read More