Brexitreserven skal også gavne kystfiskeriet

By 10. februar 2021Info
I disse dage skal det fastlægges, hvordan kompensationen til fiskeriet skal bruges efter Brexitaftalen faldt på plads. Intet er besluttet endeligt. Men forventningen er, at dansk fiskeri vil modtage omkring 1. milliard i kompensation fra den såkaldte Brexitreserve.
FSKPO har i den forbindelse haft en række møder med ministeriet, for at fremlægge vores syn på denne sag.
FSKPO mener, at kvoteejerne skal kompenseres for deres tab 1:1. Men vi har også været meget opmærksomme på, hvordan MAF fiskerne, de fiskere der fisker på rationsmængder og ikke mindst kystfiskerordningen vil stå efter Brexit. Som alle andre vil disse ordninger nemlig også miste fisk.
Derfor mener FSKPO også at disse ordninger bør kompenseres. I FSKPO anbefaler vi derfor, at disse ordninger kompenseres med rettigheder. Altså med kvoter.
Vi anbefaler altså, at den kompensation disse ordninger får som følge af brexitreserven, skal bruges til at købe rettigheder til disse ordninger. Ved at sikre disse ordninger fisk, vil man nemlig skabe et grundlag for kystfiskeriet ind i fremtiden.
Brexit vil ramme alle fiskere, da kvoterne reduceres for alle, uagtet om man har fisket i britisk farvand eller ej. Reduktionerne vil ske over en årrække. Reduktionerne omfatter blandt andet vigtige kystfiskerarter som torsk (19 % reduktion), kulmule (43 % reduktion) og tunge (13 % reduktion).