Bomtrawlsfiskeri skal forbydes

Nedenstående indlæg er bragt på Altinget.dk 2. september 2019.

Onsdag besatte kystfiskere fra Hanstholm, Hirtshals og Thorupstrand Udenrigsministeriet. Flere og flere bomtrawlsfiskere fra Holland har fundet vej til Skagerrak, og ifølge kystfiskerne ødelægger bomtrawlerne deres fiskepladserne og dermed deres mulighed for at fange fisk. Bomtrawlerne er altså en bombe under dele af det nordjyske kystfiskeri.

Kystfiskerne vil have bomtrawlerne ud af Skagerrak. Det kan jeg godt forstå. Og i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, FSK, bakker vi selvfølgelig op om kystfiskernes aktion og krav.

Men bomtrawlerne er ikke kun et problem i Skagerrak. Også i Nordsøen giver fiskerimetoden problemer for kystfiskerne.

På Gule Rev ud for Hanstholm fisker bomtrawlerne – primært fra Belgien – intensivt på stenrevene. Stenrev, der ifølge de lokale fiskere snart er helt ødelagt. Det helt vilde er, at Gule Rev er et såkaldt Natura 2000 område, og dermed udpeget som noget vi skal passe ekstra på.

Bomtrawlsfiskeriet er et af de mest voldsomme og ødelæggende fiskerier, der er i EU i dag. Og et af de mest klimabelastende.  Men fordi det er lovligt, er det også ret svært at komme af med.

I FSK mener vi derfor, at Danmark bør arbejde for at EU forbyder bomtrawlsfiskeriet. Som minimum bør fiskeriet kun kunne foregå i små udvalgte områder, så påvirkningen minimeres betydeligt. Det er et langt sejt træk. Men det skal gøres.

Med EUs fokus på bæredygtigt fiskeri, sikring af biodiversitet og arbejdet med at opnå FNs verdensmål er bomtrawlsfiskeri en anakronisme. Det fiskeri hører simpelthen ikke hjemme i fiskeriet i dag.