Bomtrawlernes hærgen bør stoppes

By 12. marts 2021Info

På havnen i Thyborøn ligger der er masse store sten. Det er sten som bomtrawlerne tager med ind, når de får dem i deres net. Stenfiskeri blev forbudt med ændring af råstofloven pr. 1. januar 2010. Men bomtrawlerne tager altså stadig store sten med ind efter endt fiskeri. Sten og stenbund er meget vigtig for mange fiskebestandes trivsel. Og der knytter sig helt særlig natur og dyreliv til sten og stenbund.

Det som vi alle er vidner til lige nu, er total destruktion af en naturtype, som understøtter fiskebestandene og som kystfiskeriet derfor er fuldstændig afhængig af.

Foreningen for Skånsomt Kystfisker PO arbejder på at bomtrawl bliver forbudt i EU. Vi mener, at bomtrawlfiskeri som det foregår i Skagerrak og Nordsøen er en så ødelæggende fiskerimetode, at der ikke er plads til den i et EU, der arbejder på at få et bæredygtigt og langtidsholdbart fiskeri.

Kystfiskerne har i generationer fisket i Skagerrak og Nordsøen uden at ødelægge den natur som fiskeriet og naturen er afhængige af. Det vil de rigtig gerne blive ved med. Men det kræver at der tages hensyn til naturen og til fiskebestandene. For de er grundstenen i et bæredygtigt og skånsomt kystfiskeri.