Aarstiderne og HAV laver fiskekasse med skånsomt fanget fisk

By 17. april 2020Info

Aarstiderne, der er kendt for deres grøntsags- og måltidskasser, får nu også en fiskekasse. Fiskekassen sættes hver uge sammen af fiskehandler Tommy Raabo Fischer fra HAV. I langt de fleste tilfælde vil den vilde fisk i kasserne stamme fra skånsomt kystfiskeri.

”Vi prøver for så vidt muligt kun at have skånsomt fanget fisk i kasserne. Det er kun hvis vi ikke kan få fat i noget fra kystfiskerne, at vi får fra andre fiskerier. Dog aldrig fra bomtrawl. Og så går vi selvfølgelig ikke på kompromis med kvaliteten”, siger Tommy Raabo Fischer, som FSK-PO har talt med.

En stor del af fiskene i Årstidskasserne kommer fra skånsomme kystfiskere i Øresund. Men fisken kan sagtes komme fra hele landet. Så længe den stammer fra skånsomt fiskeri med f. eks. bundgarn, garn, snurrevod, kroge og tejner, og ellers lever op til Aartidernes krav for bæredygtighed.

Thomas Hess fra Aarstiderne har arbejdet tæt sammen med Tommy Raabo Fischer om fiskekassen, og i den kommende tid skal Aarstiderne i gang med at videreudvikle på deres fiskepolitik, så den afspejler hvilke fiskerier som fisken i fiskekasserne stammer fra.

”Vi har lige nu en fiskepolitik, hvilket blandt andet betyder, at vi ikke køber fisk, hvis art eller fangstredskab figurerer på den røde liste i WWF’s fiskeguide. Vi køber heller ikke opdrættede fisk, der ikke er Ø-mærket. Men det er klart, at med den nye fiskekasse skal vi have set lidt mere på hvordan vi arbejder med fisk fremadrettet”, siger Thomas Hess fra Aaarstiderne, som FSK-PO har talt med.

Det nye statskontrollerede mærke for skånsomt kystfiskeri kommer senere på året. Det vil Aarstidernes kunder selvfølgelig også få at se i den ugentlige fiskekasse.